burtas

burtas
1 bùrtas sm. (1) 1. R sutartas ženklas kam nors išspręsti, pasiskirstyti ir pan.: Burtą mesti B. Bùrtą traukti KII34. Liuterijos bùrtas (bilietas) KII34. Žaidėjai bùrtais pasiskirstė vietomis . Ištraukiau bùrtą eit vaiskan Lp. Traukim bùrtus arba pirštais burkim Ds. Turėjo tą sklypą lauko imti, kursai per burtą jiems teko K.Donel1. Ant rūbų burtus metė KN147. Bùrtų puodas, puodas su bùrtais KII36. 2. magiškas būdas kokiam nors tikslui pasiekti: Pasakų bùrtai . Seniau žmonės mokėjo daug bùrtų Lnkv. ^ Kad tave bùrtai! (toks keiksmas) Ds. 3. prietaras: Kažin ar čia koks bùrtas, ar teisybė, kad senugaly (kai delčia) negerai kiaulę pjauti Jnšk. Tu vis bùrtus prilaikai Dkš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Burtas — or Bortas (plural Bortaslar ) were a tribe of uncertain ethnolinguistic affiliation inhabiting the steppe region north of the Caspian Sea in medieval times (modern Penza Oblast, Ulyanovsk Oblast and Saratov Oblast of the Russian Federation). They …   Wikipedia

  • Burtas — Sp Burtãsas Ap Буртас/Burtas L u. RF Penzos sr …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • burtas — 2 ×bùrtas (vok. Borte) sm. (1) 1. N drabužio apsiuvas. 2. nubaltintas akmuo prie kelio krašto: Pasibaidė arklys į burtus, ir vežėčias sudaužiau Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mokshas — Moksha Alternative name: Mordvin Moksha Zubu Moksha women. Ivan Dubasov’s photo. Total population 296, 900[1] …   Wikipedia

  • Khazars — Kazar redirects here. For the Marvel Comics character, see Ka Zar. For the village in Azerbaijan, see Xəzər. For Khazar University, see Khazar University. Khazaria Eastern Tourkia Khaganate …   Wikipedia

  • burta — bùrta sf. (1) 1. atpjautas, ppr. keturkampis medžio gabalas: Iš šitos alksnio bùrtos geros klumpės išeitų Smn. Duokš pielą, nupjausim bùrtą, bus ant ko tašyt Dsm. Atskelia, atplėšia bùrtą [nuo rąsto] Lp. Po anuo balkiu tokias bùrtas pakišom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtos — bùrtos sf. pl. (1) Slnt; Rp burtas, prietaras: Sako, kad žąsyčius pirmą sykį lauku reikią nešti šiaurės vėju – varnos negrobančios, bet tas yr žmonių bùrtos Grg. Tikėti į burtas M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mesti — mèsti, mẽta, mẽtė 1. tr. sviesti tolyn, aukštyn, žemyn: Mesčiau šluotelę kairion šalelėn, o pati jauna aukštan svirnelin (d.) Čb. Metì (mesk) viedran! Dsn. Baltą žąsį peša, šalia plunksnas mẽta Dkš. Ji ma[n] metė obuolėlį par stiklo langelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Finno-Ugric languages — Finno Ugric Geographic distribution: Eastern and Northern Europe, North Asia Linguistic classification: Uralic Finno Ugric Subdivisions: Ugric (Ugrian) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”